Priser

Mer om priser och bidrag

TandEttan är ansluten till försäkringskassan och uppdaterar sitt system flera gånger på dag för att följa med alla patienters högkostnadskort. 

Allmänt tandvårdsbidrag

  • Från det år du fyller 22 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
  • Det går att spara bidraget till nästkommande år så att du kan använda två bidrag under ett och samma besök. Men det är inte möjligt att ha fler än två bidrag sparade samtidigt.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet underlättar att få god vård även för personer med högre tandvårdskostnader. Skyddet består av tre nivåer med stigande ersättning beräknat efter referenspris:

  • Upp till 3 000 kronor lämnas ej ersättning.
  • Mellan 3 000 och 15 000 kronor ges 50 procents ersättning.
  • Kostnader över 15 000 kronor ges 85 procents ersättning.


Ersättning lämnas ej för rent estetisk och kosmetisk tandvård.
Utöver allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd finns särskilt tandvårdsbidrag som personer med vissa sjukdomar och tillstånd kan ta del av.


Barn


Till det år du fyller 23 räknas du som barn och betalar därmed inte för tandvård.

OBSERVERA! Med anledning av att all terapi är individuell och att priserna påverkas av din högkostnadskort mot försäkringskassan är priserna individuella. Om du önskar ett exakt pris är det därför bra om du hör av dig till oss och personligen frågar om vad allt skulle kosta för just dig.