Covid-19

Vi värnar om din och din familjs hälsa!

implantat tandläkare

Vi är noga med vår hygien och avänder alla hjälpmedel som behövs för att minska risken för smittspridning!

Information om hur TandEttan med personal arbetar med Corona/Covid-19 och  för att motverka smittspridning av Coronavirus


Tandettan med personal följer alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och uppdaterar klinikens rutiner dagligen. 

För att fortsatt kunna ta hand om akuta och klinikens revisionspatienter fortsätter vi bedriva god tandvård, förenat med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Personalen på vår klinik är väldigt måna att kunna utöva sin yrkeskompetens på ett säkert och professionellt sätt för både Ert och personalens bästa. 

Vad gör vi för att minska risken för spridning av smitta?


Från och med måndagen den 16/3 -2020 har kliniken tagit fram flera riklinjer och policy. Bland annat har följande gjorts:

  

 • Vi har förlängt alla behandlingstider. Vi har längre behandlingstid per patient samt mellan varje patientbehandling. Det för att kunna hinna med att göra rent rummen och se till att vi håller god hygien. 
 • Vi kan vinka, buga, niga... men inte hälsa via handslag! Detta för att minska risken för smittspridning!
 • I väntrummet ska endast den patient som har behandlingstid vänta – ej vänner och släktingar.
 • Avbokning med kort varsel på grund av sjukdom debiteras ej.
 • Vi behandlar bara patienter utan symtom. Med andra ord, har du minsta tecken på symtom (halsont, feber, hosta etc. ) bokas tiden om! Det med anledning av att varken vi eller andra önskar bli smittade. 
 • All behandling utförs i enighet med rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

handhygien

Dagliga rutiner


För att minska risken för smittspridning:

 • Vi använder alltid munskydd, handskar och nödvändiga skydd. (visir, glasögon, förkläde etc. )
 • Alla engångsartiklar byts ut mellan varje patient. 
 • Rummet rengörs grundligt mellan varje patient. 
 • Alla instrument rengörs och autoklaveras
 • Vi tvättar och spritar av oss i början/slutet av dagen samt mellan varje patient. 
 • Alla kläder byts regelbundet och tvättas på kliniken. 
stopp

Bokar om patienter med symptom!


Patienter med symtom, exempelvis feber, hosta, halsont, muskelvärk etc (även lindriga besvär) ska avstå från all behandling i nuläget. 


Patienter med symtom betraktas som smittbärare. Vi råder er därför att invänta att symtomen har avklingat helt plus vänta minst 2 dagar – därefter utförs behandling som vanligt.


Vid avbokning med kort varsel, på grund av sjukdom, så debiterar vi inte för sent återbud!

Dock råder vi alla att i god tid informera oss om symtom så att vi kan lägga upp en plan och sätta upp en ny tid som passar både kliniken och patient. 


handsprit

Vi behandlar dig och riskpatienter


För att säkerställa att inte föra eventuell smitta vidare till riskpatienter vill vi vara tydliga med att det är viktigt att du informerar oss om det finns någon risk med att du kan vara sjuk. 


Det är också väldigt viktigt att du informerar oss om du kan tillhöra någon riskgrupp. 

Exempelvis:

 • Äldre patienter (över 65 år) med underliggande sjukdom.
 • Lungsjukdom (exempelvis astma, KOL.)
 • Hjärt- och kärlsjuka.
 • Högt blodtryck.
 • Cancerbehanling.
 • Svårinställd diabetes.


Som sagt, prata med oss så att vi vet hur vi skall förbereda oss inför ditt besök. 

Uppdaterar och går regelbundet på utbildningar. 


I led med att hålla oss på framkant ser vi dagligen till att hålla oss uppdaterade och informerade om Carona och smittspridningen i landet. 
All personal har genomgått Region Stockholms och Karolinska Institutets nätbasserade utbildningar. 

Basala hygienrutiner
tandläkare antibiotika
förhindra smittspridning tandläkare
tandläkare förhindra smittspridning

Exempel på kurser som personalen nyligen har genomgått är:

 • Basala hygienrutiner
 • Antibiotika förskrivning
 • Hur vi förhindrar smittspridning
 • Hur vi hanterar skyddsutrustning
 • och många många fler!